Update corona virus

Update corona virus

Beste Klanten , 

 

Ook na de laatste Veiligheidsraad, blijven we in het ongewisse over een mogelijke datum voor onze heropstart. Wij hopen, samen met u, uiteraard snel weer open te kunnen gaan .

Vanaf dag 1 van de sluiting zijn wij druk bezig geweest met jullie favoriete thermencomplex te verbeteren en aan te passen. Op een verantwoorde manier hebben wij veranderingswerken uitgevoerd die jullie echt gaan appreciëren.

De voorbije dagen hebben we onze complexen zodanig ingericht, dat wij volledig kunnen voldoen aan de Covid -19 normen om onze klanten veilig te laten genieten.  Het is bijgevolg zeer goed mogelijk om binnenkort op een veilige manier weer naar onze thermen te komen:

-social distancing (1.5 meter) in het ganse complex is geen probleem door de grootte van onze thermen en de verscheidenheid aan belevenissen

-we gaan in een eerste fase de bezoekersaantallen toelaten die ons voorgeschreven worden door de Veiligheidsraad

-vanaf de parking tot bij het afrekenen aan de kassa is de bezoekersstroom op een perfect veilige manier georganiseerd

-het opbouwen/versterken van ons immuunsysteem, waar het bij sauna vooral om te doen is, kan perfect in onze complexen op een veilige manier gebeuren

-uit de volgende bron citeren we Prof. Doc. Dirk Devroey aan de VUB  Brussel, website: https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=157

 Lichaamsvocht, waaronder zweet, bevat geen coronavirussen. Men kan dus niet besmet raken door contact met deze lichaamsvochten. 

 

Op deze site vind je trouwens nog veel andere interessante informatie over Covid-19, in eenvoudige en begrijpelijke woorden uitgelegd.

-alle baden zijn gechloreerd volgens de normen van Volksgezondheid, waardoor het coronavirus hierin géén overleveringskansen heeft. De handen zijn bijgevolg steeds gewassen en ontsmet (met het chloorwater) en kunnen overal extra gedesinfecteerd worden met aanwezige alcoholgels

-alle sauna’s hebben hoge temperaturen (60°+) waarin het virus niet overleeft

 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! ZEG HET VERDER!    

Wij hopen dat alle saunacomplexen, heel binnenkort, open mogen gaan en dat we opnieuw ons steentje kunnen bijdragen aan het algemene fysieke en mentale welzijn van onze klanten.
We verlengen uiteraard de abonnementen van onze klanten voor de periode van de lockdown. Van zodra wij duidelijkheid krijgen over de heropening, zullen we iedereen hier verder over informeren.

 

 

Chers clients,

Même après le dernier Conseil de sécurité, nous restons dans l’ignorance d’une éventuelle date de réouverture. Nous espérons, avec vous,
pouvoir rouvrir bientôt.
Depuis le premier jour de la fermeture, nous nous sommes efforcés d'améliorer et de renouveler votre complexe préféré. Nous avons effectué en toute sécurité des travaux de changement que vous allez sûrement apprécier.
Au cours de ces derniers jours, nous avons aménagé nos complexes de manière à pouvoir pleinement respecter les normes Covid -19 pour permettre à nos clients
d'en profiter en toute sécurité dans les plus brefs délais.
Vous pourrez donc vous rendre prochainement dans nos thermes en toute sécurité.
-la distance sociale (1,5 mètre) dans tout le complexe ne pose aucun problème en raison de la taille de nos thermes et de la variété des expériences
-dans une première phase, nous autoriserons le nombre de visiteurs prescrit par le Conseil de sécurité
-du parking à la caisse, le flux des visiteurs est organisé de manière parfaitement sécurisée
-Le renforcement de notre système immunitaire, qui est un des avantages importantes d'une visite au sauna, pourra se faire parfaitement en toute
sécurité dans nos complexes
-nous citons le Prof. dr. Doc. Dirk Devroey à la VUB Bruxelles, site web: https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=157 
Le fluide corporel, y compris la sueur, ne contient pas de coronavirus. On ne peut donc pas s'infecter au contact de ces fluides corporels.

sur ce site, vous trouverez également de nombreuses autres informations intéressantes sur Covid-19, expliquées en termes simples et compréhensibles.
-tous les bains sont chlorés selon les normes du Spf Santé Publique, de sorte que le coronavirus n'a aucune chance de survie. Les mains seront
donc toujours lavées et désinfectées (avec de l'eau chlorée) et pourront être désinfectées partout avec des gels d'alcool.

-tous les saunas ont des températures élevées (60 ° +) dans lesquelles le virus ne survit pas
NOUS SOMMES PRÊTS POUR VOUS ACCUEILLIR! QU'ON SE LE DISE! Nous espérons que tous les complexes de sauna pourront rouvrir très bientôt et que nous pourrons à nouveau contribuer au bien-être physique et mental de nos clients. 

Il est évident que nous prolongerons tous les abonnements pour la durée de la période que nous avons été obligé de fermer! Dès que nous recevrons plus d'infos concernant la réouverture, nous informerons nos clients à ce sujet.

 

U wordt zo dadelijk doorverbonden naar de beveiligde omgeving om uw betaling uit te voeren.